parallax background

PREPRAVNÉ PODMIENKY

Zákon o preprave zvierat v rámci EÚ

➔ Zviera musí byť označené mikročipom.
➔ Zviera musí mať platný cestovný pas.
➔ Zviera musí mať zaznamenanú platnú vakcináciu proti besnote vo svojom pase, ak cieľová krajina neumožňuje vstup nevakcinovaných zvierat.
➔ Dátum vakcinácie proti besnote nesmie predchádzať, dátumu aplikácie transpondéru (mikročipu).
➔ Ak je zviera očkované proti besnote prvýkrát, jej účinnosť vchádza do platnosti 21-30 dní po jej aplikácii, podľa nariadenia danej krajiny.
➔ Ošetrenie proti pásomniciam - Echinokokom (Echinacoccus multilocularis): toto ošetrenie je nutné pre krajiny ako Malta, Írsko, Fínsko a Veľká Británia. Musí byť vykonané v rozmedzí 24-120h pred vstupom zvieraťa do danej krajiny a zaznamenané do pasu zvieraťa. Účinnou látkou v lieku pre odčervenie musí byť látka Praziquantel.
➔ Zdravotná prehliadka zvieraťa: musí byť vykonaná a zaznamenaná do pasu 0-48h pred samotnou cestou zvieraťa.
➔ TRACES dokument: každé zviera, ktoré je prepravované v komerčnej preprave alebo na účel predaja, musí byť sprevádzané týmto dokumentom, ktorý vystaví Vaša krajská veterinárna správa, maximálny vek formulára je 10 dní.
➔ V cestovnom pase zvieraťa, u zdravotných záznamov zvieraťa, nesmie byť prepisované! Pečiatka potvrdzujúceho veterinára musí obsahovať jeho meno, adresu, telefón či email.

Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané za účelom využívania služieb poskytovaných spoločnosťou nasapreprava.com a pre jej marketingové účely.

Súhlasom s podmienkami prepravy pri vypísani objednávky, ako aj svojím podpisom na nákladný list pri vyzdvihovaní objednávky, udeľujete, podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) , ďalej ako GDPR, spoločnosti nasapreprava.com súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e- mailová adresa za účelom informovania o akitivitách spoločnosti nasapreprava.com a marketingových cieľov reklamováním vlastných výrobkov a služieb. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytuje osobne, slobodne, vážne a informovane s vedomím, že ho môžete kedykoľvek odvolať

Ako používame zhromažďované informácie:

Informácie, ktoré zhromažďujeme zo všetkých našich služieb, používame na

Poskytovanie a zlepšovanie služieb.

Tieto informácie tiež používame, aby sme vám mohli poskytnúť obsah zodpovedajúci vašim potrebám, napríklad poskytnúť jednoduchšie nacenenie prepravy.

Môžeme použiť meno, ktoré uvediete v kontaktnom formulári, výlučne na opätovné kontaktovanie zákazníka.

Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na zasielanie informácií o našich službách (napríklad oznamov o nadchádzajúcich zmenách či vylepšeniach, ponukách prepravy, ako aj najbližších prepravných termínov).


Klikni tu: Prepravné podmienky balíkových služieb